TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19

Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Nhà trường thông báo triển khai chương trình học bổng của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-F) dành cho sinh viên.


XEM THÔNG TIN CHI TIẾT

THÔNG TIN SINH VIÊN


ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Sinh viên Văn bằng 2 chính quy đăng ký môn học học kỳ 2, 2019 - 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG VIETHOPE 2019

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn học bổng Viethope 2019.


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

  THỨ HAI - NGÀY 01/6/2020

 • Chương trình tư vấn tuyển sinh
  Thời gian: 7h00 - Trường THPT Diên Hồng
 • Chương trình tư vấn tuyển sinh
  Thời gian: 7h15 - Trường THPT Trưng Vương
 • Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở
  Thời gian: 14h00 - Phòng: C.102A

 • THỨ TƯ - NGÀY 03/6/2020

 • Chương trình tư vấn tuyển sinh
  Thời gian: 13h30 - Trường THPT Năng Khiếu

  THỨ SÁU - NGÀY 05/6/2020

 • Hội thảo "Tiềm năng và thực trạng khai thác du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long"
  Thời gian: 8h00 - Trường Đại học An Giang
 • Hội thảo "Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập và đổi mới theo cách tiếp cận AUN-QA"
  Thời gian: 8h00 - Phòng: D.201

 • THỨ BẢY - NGÀY 06/6/2020

 • Chương trình tư vấn tuyển sinh
  Thời gian: 7h00 - Trường THPT Trần Văn Giàu
 • Chương trình tư vấn tuyển sinh
  Thời gian: 7h00 - Trường THPT Thủ Thiêm
 • Chương trình tư vấn tuyển sinh
  Thời gian: 15h30 - Trường THPT Trần Khai Nguyên