Cơ cấu Tổ chức Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường ĐHKHXH&NV tổ chức theo Điều lệ trường đại học được ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế Trường ĐHKHXH&NV ban hành theo Quyết định số 936/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

Có thể hình dung cơ cấu tổ chức của Trường qua mô hình dưới đây:



 


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ 

TT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐOÀN THỂ

1

Đảng Ủy

2

Công đoàn

3

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

4

Hội cựu chiến binh

PHÒNG BAN

5

Phòng

Hành chính – Tổng hợp

6

Phòng

Tổ chức – Cán bộ

7

Phòng

Công tác sinh viên

8

Phòng

Đào tạo

9

Phòng

Hợp tác quốc tế & Phát triển dự án Quốc tế

10

Phòng

Kế hoạch - Tài chính

11

Phòng

Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

12

Phòng

Quản lý khoa học - Dự án

13

Phòng

Quản trị - Thiết bị

14

Phòng

Sau đại học

15

Phòng

Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ

16

Thư viện

17

Ban quản lý Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức

18

Nhà điều hành Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức

KHOA - BỘ MÔN

19

Khoa

Báo chí và Truyền thông

20

Khoa

Công tác xã hội

21

Khoa

Địa lý

22

Khoa

Đô thị học

23

Khoa

Đông phương học

24

Khoa

Giáo dục

25

Khoa

Lịch sử

26

Khoa

Ngữ văn Anh

27

Khoa

Ngữ văn Đức

28

Khoa

Ngữ văn Nga

29

Khoa

Ngữ văn Pháp

30

Khoa

Ngữ văn Trung Quốc

31

Khoa

Nhân học

32

Khoa

Quan hệ quốc tế

33

Khoa

Tâm lý học

34

Khoa

Thư viện - Thông tin học

35

Khoa

Triết học

36

Khoa

Văn hóa học

37

Khoa

Văn học & Ngôn ngữ

38

Khoa

Việt Nam học

39

Khoa

Xã hội học

40

Khoa

Hàn Quốc học

41

Khoa

Nhật Bản học

42

Bộ môn

Du lịch

43

Bộ môn

Giáo dục thể chất

44

Bộ môn

Lưu trữ học - Quản trị văn phòng

45

Bộ môn

Ngữ văn Tây Ban Nha

46

Bộ môn

Ngữ văn Ý

TRUNG TÂM

47

Trung tâm

Đào tạo Quốc tế

48

Trung tâm

Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

49

Trung tâm

Phát triển Nông thôn - Saemaul Undong

50

Trung tâm

Hàn Quốc học

51

Trung tâm

Nghiên cứu Biển và Đảo

52

Trung tâm

Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia

53

Trung tâm

Nghiên cứu Tôn giáo

54

Trung tâm

Nghiên cứu Việt Nam - Đông Nam Á

55

Trung tâm

Ngoại ngữ

56

Trung tâm

Nghiên cứu quốc tế

57

Trung tâm

Thông tin Giáo dục Đài Loan

58

Trung tâm

Tin học

59

Trung tâm

Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực

60

Trung tâm

Văn hoá học lý luận và ứng dụng

61

Trung tâm

Nghiên cứu Thái Lan

62

Trung tâm

Nghiên cứu Đạo đức

63

Trung tâm

Thông tin giáo dục Tây Ban Nha

64

Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa

65

Nhà học TDTT đa năng

66

Nhà khách

 
 
 
 
 
 
 
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.