NGND GS.TS Ngô Văn Lệ

NGND.GS.TS Ngô Văn Lệ sinh ngày 02/2/1948. Ông tốt nghiệp Đại học Lômônôxốp, Liên Xô năm 1979; nhận học vị tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Praha, Tiệp Khắc năm 1989. GS Ngô Văn Lệ công tác tại Trường Đại học Tổng hợp Tp.HCM (nay là Đại học KHXH&NV) từ năm 1980 đến nay.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.