THÔNG TIN SINH VIÊN


HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Kết quả chính thức miễn giảm học phí chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG KOVA 2020

Năm 2020, Ban Vận hành Giải thưởng KOVA triển khai chương trình Học bổng Nghị lực


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

  THỨ BA - NGÀY 07/7/2020

 • Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân khoa học
  Thời gian: 13h45 - Hội trường Văn Khoa

 • THỨ TƯ - NGÀY 08/7/2020

 • Khóa đào tạo "Nâng cao năng lực công bố công trình khoa học quốc tế theo Scopus tại ĐHQG-HCM"
  Thời gian: 8h30 - Phòng: D.502

 • THỨ NĂM - NGÀY 09/7/2020

 • Hội nghị bạn đọc 2020
  Thời gian: 8h00 - Cơ sở Thủ Đức
 • Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân khoa học
  Thời gian: 13h45 - Hội trường Văn Khoa

  THỨ SÁU - NGÀY 10/7/2020

 • Hội thảo "Bàn về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, giảng viên và người học trong ĐHQG-HCM"
  Thời gian: 7h30 - Phòng: D.201
 • Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú năm 2020
  Thời gian: 8h00 - Phòng: D.304

 • THỨ BẢY - NGÀY 11/7/2020

 • Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh năm 2020
  Thời gian: 15h00 - Cơ sở Đinh Tiên Hoàng