THÔNG TIN SINH VIÊN


HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Kết quả chính thức miễn giảm học phí chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG KOVA 2020

Năm 2020, Ban Vận hành Giải thưởng KOVA triển khai chương trình Học bổng Nghị lực


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

  THỨ HAI - NGÀY 28/9/2020

 • Hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức về vai trò văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới"
  Thời gian: 8h00 - Kiên Giang

 • THỨ BA - NGÀY 29/9/2020

 • Hội nghị tập huấn cho Cán bộ Công đoàn
  Thời gian: 8h30 - ĐHQG-HCM

 • THỨ TƯ - NGÀY 30/9/2020

 • Hội thảo phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL
  Thời gian: 7h30 - Phòng: D.307
 • Hội thảo Đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2020
  Thời gian: 8h00 - Phòng: D.201, D.202

  THỨ NĂM - NGÀY 01/10/2020

 • Hội thảo vùng ĐBSCL
  Thời gian: 13h30 - Sóc Trăng

 • THỨ SÁU - NGÀY 02/10/2020

 • Hội thảo phương pháp giảng dạy trực tuyến hiệu quả
  Thời gian: 8h00 - ĐHQG-HCM
 • Triển lãm ảnh "Life of Mahatma Gandhi - Cuộc đời Mahatma Gandhi"
  Thời gian: 9h30 - Phòng: D.201, D.202
 • Tọa đàm phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp tại tỉnh Cà Mau trong bối cảnh mới
  Thời gian: 14h00 - Cà Mau

 • THỨ BẢY - NGÀY 03/10/2020

 • Lễ khai khóa năm 2020 của ĐHQG-HCM
  Thời gian: 8h30 - ĐHQG-HCM