Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2016 dành cho sinh viên hệ VLVH

Năm 2016, nhà trường dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học theo học chế niên chế vào 2 ngày: ngày 24/4/2016 và ngày 02/10/2016.
Tải thông báo tại đây (.pdf)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.