THÔNG TIN SINH VIÊN


ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Sinh viên Văn bằng 2 chính quy đăng ký môn học học kỳ 2, 2019 - 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG VIETHOPE 2019

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn học bổng Viethope 2019.


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

    THỨ HAI - NGÀY 20/01/2020

  • Họp các Trưởng nhóm viết Báo cáo TĐG cấp trường theo AUN-QA với Ban Giám hiệu
    Thời gian: 9h00 - Phòng: D.102

    THỨ NĂM - NGÀY 30/01/2020

  • Họp mặt đầu năm
    Thời gian: 8h00 - Sảnh D, Đinh Tiên Hoàng