Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM là trung tâm đào tạo sau đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất phía Nam với 15 chương trình đào tạo tiến sĩ và 29 chương trình đào tạo thạc sĩ.

Học viên sau đại học sẽ được giảng dạy, hướng dẫn với các giáo sư, giến sĩ, các nhà khoa học đầu ngành và có cơ hội tham gia nhiều hội thảo khoa học. Các học viên sau đại học học tập trung tại số 10 – 12 đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM.

Chương trình đào tạo tiến sĩ
Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới và có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là ba năm tập trung; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là năm năm tập trung.

Thời gian tổ chức tuyển sinh trình độ tiến sĩ là tháng 5 và tháng 10 hàng năm.

Các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ tại trường ĐH KHXH&NV gồm 15 ngành:
1. Ngôn ngữ học
2. Ngôn ngữ học so sánh và đối chiếu
3. Văn học Việt Nam
4. Lý luận văn học
5. Lịch sử Việt Nam
6. Lịch sử thế giới
7. Dân tộc học
8. Khảo cổ học
9. Triết học
10. Văn hoá học
11. Ngôn ngữ Nga
12. Quản lý tài nguyên và môi trường
13. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
14. Xã hội học

15. Quản lý giáo dục


Chương trình đào tạo thạc sĩ
Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là hai năm tập trung. Thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ là tháng 5 và tháng 10 hàng năm. 

Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường ĐH KHXH&NV gồm 29 ngành:
1. Văn học Việt Nam
2. Văn học nước ngoài
3. Quan hệ quốc tế
4. Lịch sử Việt Nam
5. Lịch sử thế giới
6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
7. Quản lý giáo dục
8. Ngôn ngữ Nga
9. Chính sách công
10. Quản lý tài nguyên và môi trường
11. Khoa học thông tin thư viện
12. Chủ nghĩa xã hội khoa học
13. Lý luận và phương pháp dạy tiếng Anh
14. Văn hoá học
15. Dân tộc học
16. Nhân học
17. Ngôn ngữ học
18. Triết học
19. Khảo cổ học
20. Xã hội học
21. Châu Á học
22. Việt Nam học
23. Địa lý học
24. Đô thị học
25. Lưu trữ học
26. Hán Nôm
27. Lý luận văn học
28. Công tác xã hội

29. Ngôn ngữ Pháp


Ngày 07/08/2014, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành quyết định số 582/QĐ-XHNV-SĐH về việc thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ được áp dụng từ năm 2014. Chương trình đào tạo được công bố bao gồm: mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình, thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức toàn khoá, đối tượng tuyển sinh, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp, nội dung chương trình đào tạo. (Tải toàn văn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại đây


Các quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (2010): tải tại đây
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (2017):tải tại đây
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ (ban hành năm 2016): tải tại đây

Đơn vị quản lý đào tạo sau đại học
Phòng Sau đại học
• Phòng B110A, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
• Điện thoại : 028 3910 0221 - số nội bộ 121
• Email : saudaihoc@hcmussh.edu.vn
• Website : sdh.hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.