Thông báo phúc khảo tuyển sinh sau đại học đợt 1-2016

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  428 /TB-XHNV-SĐH

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 6 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

ĐỢT 1 - NĂM 2016

 

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn từ ngày 09/6/2016 đến 23/6/2016, không giải quyết trường hợp nộp đơn trễ hạn.

-         Lệ phí phúc khảo: 50.000 đ/môn;

-         Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Đơn xin phúc khảo (đính kèm ).

Kết quả phúc khảo sẽ được niêm yết tại Phòng Sau đại học vào ngày 30/6/2016.

 

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

- TS dự thi;

- Lưu: SĐH, HC-TH.

            ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

                       

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Trưởng phòng Sau đại học

 

           PGS.TS. Trần Thị Mai

 

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.