TIN TỨC - THÔNG BÁO

TIẾP TỤC LÙI THỜI GIAN NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

Căn cứ Công văn số 576/ĐHQG-VP ngày 26 tháng 3 năm 2020 của ĐHQG-HCM về việc cho sinh viên, học sinh ĐHQG-HCM tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM quyết định kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường đến khi có thông báo mới.


XEM THÔNG BÁO ĐHQG-HCM

THÔNG TIN SINH VIÊN


ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Sinh viên Văn bằng 2 chính quy đăng ký môn học học kỳ 2, 2019 - 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG VIETHOPE 2019

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn học bổng Viethope 2019.


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

    THỨ BA - NGÀY 31/03/2020

  • Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
    Thời gian: 8h30 - Họp trực tuyến

    THỨ SÁU - NGÀY 03/04/2020

  • Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020
    Thời gian: 9h00 - Họp trực tuyến