GS NGND Lương Huy Thứ

GS NGND Lương Huy Thứ sinh ngày 01/10/1935 tại Lệ Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình. GS Lương Huy Thứ từng là một thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông được cử đi học Đại học Trung Sơn, Quảng Châu - Trung Quốc (1955-1960)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.