Thông báo thu Bảo hiểm tai nạn năm học 2017-2018 dành cho sinh viên

Đối tượng: Sinh viên các khoá 2013 (khoa Ngữ văn Nga) 2014, 2015, 2016

Căn cứ thông tư liên bộ số 35/TT-LB ngày 06/5/1995 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên nhằm tăng cường công tác chăm lo sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, góp phần bù đắp kịp thời hậu quả do tai nạn, ốm đau và các rủi ro bất ngờ khác để giúp học sinh, sinh viên ổn định cuộc sống, sinh hoạt và học tập.


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thu Bảo hiểm tai nạn như sau:


1. Đối tượng: Sinh viên các khoá 2013 (khoa Ngữ văn Nga) 2014, 2015, 2016


2. Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên (2 cơ sở).


3. Thời gian: Từ ngày 13/9/2017 đến hết ngày 15/9/2017.


4. Mức phí BHYT:
50.000VNĐ/SV/12tháng .


5. Hình thức:
Sinh viên nộp tập trung theo lớp, lớp trưởng sẽ lập danh sách (tải mẫu) kèm phí BHTN nộp về phòng Công tác sinh viên.


Nhà trường khuyến khích tất cả sinh viên tham gia BHTN để đảm bảo quyền lợi của mình.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.