Nhà trường tiếp đoàn AUN đến kiểm định chương trình đào tạo cử nhân Văn học của khoa Văn học và Ngôn ngữ

Từ ngày 14-18/11/2016, đoàn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) sẽ đến kiểm định chương trình đào tạo cử nhân Văn học thuộc khoa Văn học và Ngôn ngữ của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

 
Theo chương trình làm việc, đoàn sẽ tham dự lễ khai mạc đợt đánh giá tại ĐHQG-HCM; làm việc với lãnh đạo Trường ĐH KHXH&NV; làm việc với lãnh đạo và Hội Đồng khoa học – Đào tạo khoa Văn học và Ngôn ngữ; tham quan khu đô thị ĐHQG-HCM, cơ sở Linh Trung và cơ sở Đinh Tiên Hoàng của Trường ĐH KHXH&NV; phỏng vấn giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng,…

Hiện nay, Trường ĐH KHXH&NV đã có 4 chương trình đào tạo đã tham gia kiểm định và đạt kết quả cao của bộ tiêu chuẩn AUN-QA là Việt Nam học, Quan hệ quốc tế, Ngữ văn Anh và Báo chí. Chương trình đào tạo cử nhân Văn học của khoa Văn học và Ngôn ngữ là chương trình thứ năm tham gia kiểm định.

AUN-QA là gì?
Với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á đã được thành lập. Tính đến nay, đã có 27 trường đại học đến từ 10 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của tổ chức này. Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường ĐH trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance - 
viết tắt là AUN-QA). Đây cũng là cách mà mạng lưới các trường đại học ASEAN nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 18 tiêu chuẩn với 74 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức là: 1 = không có gì (không có tài liệu, kế hoạch, minh chứng ); 2 = chủ đề này của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong mới chỉ nằm trong kế hoạch; 3 = có tài liệu, nhưng không có minh chứng rõ ràng; 4 = có tài liệu và minh chứng; 5 = có minh chứng rõ ràng về hiệu quả trong lĩnh vực xem xét; 6 = chất lượng tốt; 7 = xuất sắc. Mỗi tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đều có trọng số như nhau, điểm đánh giá của toàn bộ chương trình là điểm trung bình cộng của cả 74 tiêu chí. 4.0 là ngưỡng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN. 
(Nguồn: Báo Dân trí)      

    CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.