Nhà trường xác lập Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu và Triết lý giáo dục trong giai đoạn mới

Ngày 27-4, Hiệu trưởng đã ký quyết định số 15/QĐ-XHNV-HCTH về việc ban hành Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu và Triết lý giáo dục của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Quyết định nêu rõ:

1. Tầm nhìn (2030)
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường đại học nghiên cứu trong hệ thống ĐHQG-HCM, nằm trong tốp đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Châu Á.

2. Sứ mạng:

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu về khoa học xã hội và nhân văn;

- Có những đóng góp chiến lược cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước;

- Đi đầu trong xây dựng môi trường đại học tự do học thuật về khoa học xã hội và nhân văn.

3. Mục tiêu:
Có những đột phá chiến lược về phát triển nguồn lực, về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hoá đại học.

4. Triết lý:
Giáo dục toàn diện, khai phóng và đa văn hóa.

Theo đó, các đơn vị căn cứ quyết định này để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của đơn vị. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, chính xác nội dung, ý nghĩa của tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu và triết lý giáo dục đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.