Thông điệp đầu năm của Giám đốc ĐHQG-HCM

2014 vừa khép lại
Chủ đề năm 2014 của ĐHQG-HCM là CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC. Hoạt động trong năm qua dù rất đa dạng, phong phú nhưng tất cả đều hướng tới việc phục vụ chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học.

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế (chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao; chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng; chương trình tiên tiến), ĐHQG-HCM đã triển khai công nghệ đào tạo hiện đại CDIO nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp thiết yếu cho sinh viên. Là nơi tập trung tinh hoa của đội ngũ giảng viên và sinh viên nên công tác tuyển sinh luôn được ĐHQG-HCM quan tâm, chú trọng vì đây chính là “sản phẩm” mà ĐHQG-HCM sẽ cung ứng cho xã hội sau bốn năm giáo dục - đào tạo. ĐHQG-HCM đã hoàn thành “Đề án cải tiến tuyển sinh đại học, cao đẳng” dự kiến vận hành trong ba năm từ năm 2015-2017 nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập, khả năng tư duy giải quyết vấn đề, năng lực tham gia hoạt động xã hội của học sinh.

Năm 2014 hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHQG-HCM đã hoàn thiện với 16 chương trình được đánh giá đạt chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUN (ASEAN University Network). Đặc biệt hai ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính được công nhận đạt chuẩn mức 3 của ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) - đây cũng là hai chương trình đầu tiên của đại học Việt Nam được kiểm định quốc tế đạt mức công nhận cao nhất.

Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ của ĐHQG-HCM đều phát triển theo cả bề rộng lẫn chiều sâu. Hiện nay, ĐHQG-HCM hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới từ châu Á, châu Âu đến Bắc Mỹ, thực hiện nhiều chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao.

ĐHQG-HCM đã tập trung đổi mới về chuyên môn trên cơ sở hợp tác với các trường đại học uy tín trên thế giới như University of California, Berkeley (UCB), University of California, Los Angeles (UCLA), Singapore Management University (SMU) ở ba mảng quan trọng là khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục và khoa học quản lý/quản trị kinh doanh. Các hợp tác này giúp ĐHQG-HCM có cơ hội vươn lên để tiệm cận các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

Giá trị của một đại học được đánh giá bằng những sáng tạo và đóng góp của đại học đó vào kho tàng tri thức, khoa học của nhân loại; đồng thời đại học đó cũng cần phải chuyển những giá trị tinh thần, khoa học thành những giá trị thực tiễn trong cuộc sống. Từ nhận thức này, nhiều năm qua hoạt động của ĐHQG-HCM đều hướng đến mục tiêu phục vụ cộng đồng theo một chiến lược xuyên suốt bằng những dự án, mô hình kết nối chặt chẽ, thiết thực đã góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội cho các địa phương và các vùng trọng điểm phía Nam.

Với vai trò là một trong những trung tâm khoa học lớn của đất nước, ĐHQG-HCM cũng đã tích cực tham gia đóng góp vào một số chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt trong việc triển khai nghị quyết của Đảng về Đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo.

Năm 2014 ĐHQG-HCM đã đề ra “Định hướng xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030” với mục tiêu phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình tổ hợp ÐHQG-HCM trên cơ sở của tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình (Accountability) trước xã hội và trách nhiệm tương ứng (Corresponding Responsibility) trong hệ thống. ĐHQG-HCM nỗ lực tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các đơn vị thành viên và trực thuộc đóng góp vào việc xây dựng ĐHQG-HCM thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành đa lĩnh vực, chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam, sánh vai cùng các trường đại học lớn trong khu vực và quốc tế.

Bước vào 2015
2015 đất nước có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại đồng thời cũng là dịp ĐHQG-HCM nhìn lại 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập của mình. Nhìn lại để tự hào về chặng đường đã qua. Nhìn lại để nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mỗi người đối với sự nghiệp phát triển ĐHQG-HCM.

2015, năm mở đầu kế hoạch chiến lược cho một giai đoạn mới: giai đoạn phát triển và khẳng định.
Toàn cầu hóa là một quá trình tất yếu. Quá trình này các nền kinh tế, văn hóa sẽ xâm nhập nhau. Cạnh tranh và hợp tác đan xen nhau. Thời cơ và thách thức luôn là hai mặt của quá trình phát triển.

Việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 là một thách thức đối với Việt Nam nhưng cũng là cơ hội để quốc gia mở rộng thị trường lao động; tạo điều kiện trao đổi, hợp tác và huy động nguồn lực cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cơ hội đó cần được nắm bắt. Đất nước phải đổi mới để hội nhập, và ngược lại cần hội nhập để đổi mới. Giáo dục phải thực hiện vai trò làm chiếc cầu để đất nước hội nhập quốc tế và vững tiến vào tương lai.

Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, ĐHQG-HCM chính thức đăng ký trước Đảng và Nhà nước sẽ làm đơn vị thí điểm triển khai đổi mới giáo dục đại học bởi ĐHQG-HCM nhận thức rằng đổi mới đang là một yêu cầu bức thiết không chỉ xuất phát từ chỉ đạo của Chính phủ mà còn là yêu cầu nội tại của ngành giáo dục, của ĐHQG-HCM. Việc đổi mới toàn diện sẽ tác động lên chất lượng đào tạo, chất lượng khoa học để từng bước hình thành hệ thống đại học định hướng nghiên cứu. Đổi mới toàn diện, ĐHQG-HCM sẽ góp phần hoàn thiện mô hình, cơ chế quản lý giáo dục hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế.

Trên tinh thần đó, ĐHQG-HCM xác định chủ đề năm 2015 là ĐỔI MỚI - HỘI NHẬP với các nội dung trọng tâm:
- Hoàn thiện và nâng chất hoạt động liên thông, liên kết trong hệ thống về đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật giữa các đơn vị, các đối tác trong và ngoài nước, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý, chuyên nghiệp hóa trong mọi lĩnh vực hoạt động, chuẩn hóa các quy trình quản trị và điều hành, nâng cao vị thế ĐHQG-HCM.
- Tất cả hoạt động đều phải gắn với mục tiêu thực hiện kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển của ĐHQG-HCM. Phân bổ nguồn lực gắn với việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện.

Một năm vừa khép lại, chúng ta vui mừng đón chào năm mới đang đến với tất cả niềm tin về một ĐHQG-HCM ngày càng phát triển bền vững, cùng cả nước đẩy mạnh đổi mới chất lượng giáo dục đại học, hội nhập khu vực và quốc tế.

Kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể sinh viên ĐHQG-HCM dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

PGS.TS PHAN THANH BÌNH
UỶ VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - BÍ THƯ ĐẢNG UỶ - GIÁM ĐỐC ĐHQG-HCM
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.