I. BA CÔNG KHAI

Đây là trang thông tin thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Nội dung công khai tại trong thông tin này gồm :

* Năm học 2015 - 2016

Một số thông tin công khai năm học 2015 - 2016: tải tại đây 

Công khai báo cáo tự đánh giá cấp trường năm 2016: tải tại đây

 

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (theo mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo): tải tại đây

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (theo mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo): tải tại đây

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (theo mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo): tải tại đây

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên năm 2015 (theo mẫu ĐHQG-HCM): tải tại đây

 

* Năm học 2014 - 2015

Thông tin công khai cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015: tải tại đây

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2014 - 2015: tải tại đây

Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015: tải tại đây

Công khai báo cáo tài chính năm học 2014 - 2015: tải tại đây

Công khai chất lượng đào tạo Sau đại học năm học 2014 - 2015: tải tại đây

Công khai chất lượng đào tạo Đại học năm học 2014 - 2015: tải tại đây

Cam kết chất lượng đào tạo Sau Đại học năm học 2014 - 2015: tải tại đây

Cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2014 - 2015: tải tại đây


II. TIẾP CÔNG DÂN

Nội quy tiếp công dân: tải tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.