Sách mới: “Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim”

Tháng 6/2015, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội đã xuất bản sách Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim (Qua nghiên cứu 2 tác phẩm “Tự tử” và “Phân công lao động trong xã hội”) của TS. Trương Văn Vỹ.


Bìa sách: Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim
 (Qua nghiên cứu 2 tác phẩm “Tự tử” và “Phân công lao động trong xã hội”)

Cuốn sách là kết quả của luận án tiến sĩ Xã hội học cùng tên của TS. Trương Văn Vỹ. Nội dung của sách gồm 4 chương với 173 trang được trình bày công phu, nghiêm túc. Các nội dung của cuốn sách đã: 1- nêu lên được cơ sở lý luận và thực tiễn về quan điểm sai lệch xã hội, trong đó trình bày khái lược các quan điểm và lý thuyết về hành vi sai lệch, các nghiên cứu xã hội học về sai lệch xã hội, bối cảnh hình thành quan điểm của E. Durkheim và nội dung cơ bản của khái niệm sai lệch xã hội; 2- Dựa vào các tác phẩm tiêu biểu của E. Durkheim, cụ thể ở đây là tác phẩm “Phân công lao động trong xã hội” (1893), “Tự tử” (1897), và bài báo “Bình thường và bệnh lý” (1895), chỉ ra và phân tích cơ sở khoa học cho việc hình thành quan điểm và nội dung quan điểm của E.Durkheim về sai lệch xã hội, khẳng định sự tồn tại của quan điểm và chức năng của nó trong xã hội học của E.Durkheim. Chuyên luận cũng xem xét một số ý kiến phê phán, đánh giá đối với quan điểm của E.Durkheim. 3- Nêu ảnh hưởng quan điểm sai lệch xã hội của E.Durkheim trong bối cảnh cụ thể của nền văn hoá Việt Nam, trình bày những nghiên cứu ứng dụng quan điểm sai lệch xã hội của E.Durkheim trong thực tế xã hội Việt Nam.

Tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích tài liệu, trên cơ sở tiến hành thu thập tài liệu và sử dụng tư liệu sẵn có. Đó là các tác phẩm liên quan đến các lý thuyết xã hội học do chính E. Dukheim viết ra, là những bài viết, sách, công trình nghiên cứu khác nhau có liên quan đến E.Durkheim.

Tác phẩm là nguồn tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, giảng viên...
 
Cổng thông tin điện tử xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Tiến sĩ Trương Văn Vỹ hiện đang là Trưởng bộ môn Ngữ văn Ý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.