Thông báo tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng bài trực tuyến và phổ biến quy định về việc đăng bài trên Tạp chí PTKH&CN - KHXH&NV, ĐHQG-HCM

​Nhằm khuyến khích việc gửi và công bố các bài báo khoa học trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, Văn phòng Tạp chí tổ chức buổi tập huấn, trao đổi và hướng dẫn việc sử dụng hệ thống đăng bài trực tuyến, đồng thời phổ biến mô hình hoạt động và các quy định mới đối với các bài báo gửi đăng cho toàn thể giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các tác giả có quan tâm.

 

 

BAN TỔ CHỨC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.