Giới thiệu thư viện

Tính đến ngày 30/06/2013, kho tài liệu của thư viện có 181.137 bản tài liệu (số liệu chưa kiểm kê), tương ứng với  77.022 nhan đề đủ các môn loại về các ngành KHXH & NV

Tài liệu điện tử: 1.930 CD, VCD, DVD; 112 băng firset, 19 băng video, 05 CSDL thư mục do thư viện tạo lập: CSDL SACH, CSDL BAO-TAPCHI, CSDL LUANAN, CSDL CD-ROM, CSDL tóm tắt, bài trích báo-tạp chí (CSDL TRICHBAOTAPCHI); 01 CSDL toàn văn do thư viện tạo lập: CSDL TAILIEUSOHOA (trong đó có CSDL MONHOC); 03 CSDL toàn văn (mua): CSDL BAOCAOKHOAHOC, CSDL THUVIENDIENTU, CSDL TAPCHITIENGANH.
· CSDL thư mục 77.022 nhan đề phản ánh 181.137 bản tài liệu, trong đó:
- CSDL sách: 72.109 nhan đề phản ánh 172.706 bản sách
- CSDL luận văn: 3.203 nhan đề phản ánh 5.263 luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
- CSDL CD-ROM, VCD, DVD: 954 nhan đề phản ánh 1.930 bản
- CSDL Tài liệu xám: 756 nhan đề phản ánh 1.238 bản
- CSDL tên báo – tạp chí: 584 biểu ghi
- CSDL trích báo – tạp chí: 12.631 biểu ghi bài trích trong đó có 9.203 bài trích được tóm tắt và 3.428 bài trích chưa được tóm tắt.
* Kho báo – tạp chí bao gồm:
- 75 tên báo và phụ san (trong đó tiếng Viêt: 53 loại, tiếng Anh: 13 loại, tiếng Pháp: 4 loại, tiếng Hoa: 1 loại, tiếng Nga: 1 loại).
- 538 tên tạp chí, tập san (lưu + sử dụng thường xuyên), trong đó tiếng Việt: 136 loại (sử dụng thường xuyên 82 loại), tiếng Nga: 78 loại (có 22 tạp chí sử dụng thường xuyên), tiếng anh: 230 loại (có 88 tạp chí sử dụng thường xuyên, tạp chí quỹ Ford tặng: 143 tên tạp chí), tiếng Pháp: 66 loại (có 25 tạp chí sử dụng thường xuyên), tiếng Đức: 4, tiếng Nhật: 1 loại sử dụng thường xuyên.
* Kho tài liệu tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng: 93165 bản, trong đó kho đọc: 59.240 (trong đó giáo trình: 2.060 bản), kho mượn: 29.249 bản, kho hạn chế: 4.676 bản
* Kho tài liệu tại cơ sở Thủ Đức: 85.691 bản, trong đó kho đọc: 33.442 bản, kho mượn: 21.039 bản, kho giáo trình: 13.573 bản, kho lưu: 17.637 bản
Một số nguồn lực khác:
Thư viện số.
Sách điện tử tiếng anh.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.