Nhà trường đang triển khai nhiều chương trình liên kết với các đối tác quốc tế nhằm đem lại cho người học nhiều cơ hội nâng cao tri thức, hoàn thiện năng lực nghiên cứu, thụ hưởng những chương trình đào tạo chất lượng cao với học phí phù hợp. Các chương trình liên kết gồm:

* Chương trình đào tạo thạc sĩ, cử nhân: 
- Chương trình cử nhân Báo chí - Truyền thông (2+2) liên kết với Trường Đại học Deakin, Úc (Trung tâm Đào tạo Quốc tế). 
Chương trình Thạc sĩ Quản trị Truyền thông (MSc. in Media and Communication Management) liên kết với
 Đại học Stirling, Vương quốc Anh. (Trung tâm Đào tạo Quốc tế). 

- Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học chuyên ngành PPGD tiếng Anh LKĐT với ĐH Benedictine, Hoa Kỳ (Trung tâm Đào tạo Quốc tế). 
- Chương trình trao đổi sinh viên với Đai học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc. (Khoa Ngữ văn Trung Quốc)
- Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Việt Nam với Trường Đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc do Khoa Việt Nam học đảm nhiệm (Chương trình 2 + 2).
- Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Việt Nam học với trường Đại học Chungwoon, Hàn Quốc do Khoa Việt Nam học đảm nhiệm (Chương trình 3 + 1).

* Chương trình đào tạo ngắn hạn:
- K
hóa học Nhập môn Phương pháp Giáo dục Montessori phối hợp với
 Hiệp hội Montessori Quốc tế (AMI) tổ chức. Đây là khóa học tiêu chuẩn, chính thức và duy nhất của Hiệp hội Montessori Quốc tế tổ chức tại Việt Nam. (Trung tâm Đào tạo Quốc tế)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.