THÔNG TIN SINH VIÊN


HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Kết quả chính thức miễn giảm học phí chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG KOVA 2020

Năm 2020, Ban Vận hành Giải thưởng KOVA triển khai chương trình Học bổng Nghị lực


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

  THỨ HAI - NGÀY 13/7/2020

 • Báo cáo chuyên đề "Tầm quan trọng của ngày hội việc làm và tuần lễ hướng nghiệp"
  Thời gian: 9h00 - Phòng: D.202

 • THỨ BA - NGÀY 14/7/2020

 • Tổ chức hướng dẫn thực hành tác động cột sống (trường hợp đau cổ, vai) cho Viên chức và Người lao động trong Trường.
  Thời gian: 14h00 - Phòng: D.201, D.202

  THỨ NĂM - NGÀY 16/7/2020

 • Họp Giao ban Quý II năm 2020
  Thời gian: 14h00 - Phòng: D.201, D.202
 • Hội nghị triển khai giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 22 năm 2020
  Thời gian: 15h00 - Hội trường Thành Đoàn

 • CHỦ NHẬT - NGÀY 19/7/2020

 • Kỳ thi Nhật ngữ Top J
  Thời gian: 7h00 - Cơ sở Đinh Tiên Hoàng