Với những đóng góp và thành tích đạt được trong tổ chức và hoạt động trong nhiều năm qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận các chứng nhận kiểm định, danh hiệu thi đua, khen thưởng cao quý:

♦ Kiểm định chất lượng : 

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) cho các ngành: Việt Nam học, Quan hệ Quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Báo chí, Văn học, Công tác Xã hội.

 
♦ Danh hiệu thi đua : 
- Tập thể lao động xuất sắc liên tục từ năm 2006 đến 2017
 
 
♦ Thành tích khen thưởng : 
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2011
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2003
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2009
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008
- Bằng khen của Bộ Công an năm 2014
- Bằng khen của ĐHQG-HCM năm 2013, 2014, 2016
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.