Buổi nói chuyện chuyên đề "Báo chí truyền thông và hội nhập quốc tế"

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN        

Số:    /XHNV-TTDTQT                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2015

V/v giới thiệu buổi nói chuyện

chuyên đề về BCTT

 

THÔNG BÁO

Buổi nói chuyện chuyên đề “Báo chí - Truyền thông và hội nhập quốc tế”

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chuyên ngành báo chí – truyền thông hoặc những đối tượng quan tâm có thêm môi trường học hỏi và trao dồi kiến thức về lĩnh vực báo chí truyền thông, Trung tâm Đào tạo Quốc tế tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với thông tin như sau:

Đề tài:                         Báo chí - Truyền thông và hội nhập quốc tế

Khách mời:                 ThS. Hoàng Thị Thúy Hà,

Kinh nghiệm 10 năm trong ngành báo chí, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý truyền thông tại trường Đại học Công Nghệ, Úc (University of Technology, Sydney)

Biên tập Tiếng Việt tại bộ phận truyền thông tại Trường RMIT     Việt Nam.

Thời gian:                    Lúc 9h00, thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2015

Địa điểm:                    Phòng D505

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo quốc tế theo số điện thoại 3829 3828 (máy lẻ 170) hoặc qua địa chỉ email: cie@hcmussh.edu.vn.

Đăng ký online tại:        http://goo.gl/forms/sY8JnWTSlN

 

Trân trọng.                                                     

            - Lưu: VP, TTĐTQT                                GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

                                   

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                   ThS. BÀNG ANH TUẤN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.