Tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

     Số:           /TB-XHNV - ĐT                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, hệ chính quy

                                

1. Ngành tuyển sinh: Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành:
2. Đối tượng tuyển sinh:

-          Ngành Ngôn ngữ Anh: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành tiếng Anh hệ chính quy.

-          Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Người có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành Văn hoá du lịch, Quản lý du lịch, Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Địa lý du lịch hệ chính quy.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 292
4. Loại hình đào tạo, văn bằng tốt nghiệp: đào tạo theo học chế tín chỉ (2 năm) và bằng tốt nghiệp được cấp theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Môn thi

 

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI

Ngữ văn Anh

Môn cơ sở              : Reading

Môn cơ bản            : Listening

Môn chuyên ngành : Academic Writing

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Môn cơ sở               : Cơ sở văn hoá Việt Nam

Môn cơ bản             : Tổng quan du lịch

Môn chuyên ngành : Du lịch Việt Nam

 6. Lệ phí và học phí:

-          Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng/02 hồ sơ

-          Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/ môn.

-          Lệ phí ôn tập (nếu có nhu cầu): 450.000 đồng/ môn, học từ 17h30 đến 20h30, tối 2, 4, 6

        hoặc 3,5,7

-          Học phí: Theo Thông báo đóng học phí hàng năm của Trường.
7. Thời gian dự kiến:

-          Phát và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31/10/2017, trong giờ hành chính.

-          Ôn tập:
    - Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 22/9/2017, trong giờ hành chính.

    - Ôn tập: Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 04/11/2017.

-          Ngày thi dự kiến: Chủ nhật, ngày 26/11/2017.
8. Liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM (Phòng B.001). Điện thoại: (08) 38293828 (Số nội bộ: 112)./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

       - BGH để báo cáo;

       - Lưu HCTH; ĐT.

 Thí sinh xem thông báo có dấu tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.