Các đối tác thực hiện chương trình liên kết quốc tế hiện nay với Trường ĐH KHXH&NV gồm:

* Deakin University, Australia
   Hợp tác đào tạo cử nhân chuyên ngành Báo chí - Truyền thông (2+2)
* University of Stirling, UK
   Hợp tác đào tạo Thạc sĩ Quản trị Truyền thông (MSc. in Media and Communication Management) 

 
* Benedictine University, USA
   Hợp tác đào tạo chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học - TESSOL 
 


* University of Findlay, USA
   Hợp tác trao đổi giảng viên

* Busan University of Foreign Studies, Korea
Hợp tác đào tạo cử nhân Việt Nam học hệ chính quy (liên kết 2+2) 
* Chungwoon University, Korea
Hợp tác đào tạo cử nhân Việt Nam học hệ chính quy (liên kết 3+1) 
* Guangxi University for Nationalities, China
   Hợp tác trao đổi sinh viên 

* Xiangsihu College, China
   Hợp tác trao đổi sinh viên 

 
* Meros Language School, Japan
   Hợp tác tổ chức các khoá học tiếng Nhật tại Nhật Bản* The Association Montessori Internationale
   Hợp tác tổ chức khóa học Nhập môn Phương pháp Giáo dục Montessori
 
Phòng Hợp tác Quốc tế - Phát triển Dự án quốc tế
Phòng B005, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38293825 - xin số 114
Email: icd@hcmussh.edu.vn
Website: http://www.htqt.hcmussh.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.