Lịch học SV K20 kì 1 năm 2014-2015

Lịch học kì 1 năm học 2014-2015 cho sinh viên XHH K20 (khóa 2014-2018)

                                           
TT Mã LHP Tên HP Số TC Số Tiết Lớp Sĩ Số Thứ Tiết Phòng Thời gian học Mã CBGD Tên CBGD
43 1410DAI00107 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1 2 45 14609 180 Thứ Ba 8-9 A1-21 16/09/2014->02/12/2014    
44 1410DAI00107 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1 2 45 14609 180 Thứ Năm 6-7 A1-21 18/09/2014->27/11/2014    
45 1410DAI00606 Môi trường và phát triển 2 30 14609 180 Thứ Ba 4-5 A1-21 16/09/2014->16/12/2014    
46 1410DAI01207 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 30 14609 180 Thứ Ba 1-3 A1-21 16/09/2014->18/11/2014    
47 1410DAI01605 Lịch sử văn minh thế giới 3 45 14609 180 Thứ Ba 6-7 A1-21 16/09/2014->02/12/2014    
48 1410DAI01605 Lịch sử văn minh thế giới 3 45 14609 180 Thứ Năm 8-9 A1-21 18/09/2014->27/11/2014    
49 1410DAI02202 Tâm lý học đại cương 2 30 14609 180 Thứ Năm 1-5 A1-21 30/10/2014->04/12/2014    
50 1410DAI02406 Pháp luật đại cương 2 45 14609 180 Thứ Tư 6-9 A1-31 17/09/2014->03/12/2014    
51 1410TC00107 Giáo dục thể chất 1 1 30 14609 150 Thứ Tư 1-5 NTD(4) 24/09/2014->29/10/2014    
52 1410TC00207 Giáo dục thể chất 2 1 30 14609 150 Thứ Tư 1-5 NTD(4) 05/11/2014->10/12/2014    
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.