Ấn phẩm đầu tiên của “Tủ sách Việt Nam học”

Nhằm đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo,… phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Việt Nam học đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng “TỦ SÁCH VIỆT NAM HỌC”.

Tất cả các ấn phẩm của giảng viên Khoa Việt Nam học xuất bản trong chương trình này được Khoa hỗ trợ bằng cách tạm ứng chi phí ban đầu, sau 1 năm sẽ thu hồi dần bằng tiền bán sách, cũng như hỗ trợ việc phát hành. Giảng viên của Khoa có công trình xuất bản còn được nhận tiền thưởng về hoạt động nghiên cứu.


Bìa sách Luyện đọc truyện ngắn (dành cho học viên nước ngoài)

Theo dự kiến, tất cả những giáo trình, tài liệu có liên quan đến hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Việt Nam học ở cả hai bậc đại học và sau đại học, cũng như sách dạy tiếng, tài liệu tham khảo cho các lớp tiếng Việt ngắn hạn sau khi được Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa thông qua sẽ được xuất bản. Những công trình có giá trị của các cá nhân bên ngoài Khoa cũng có thể được xem xét để xuất bản trong khuôn khổ “Tủ sách Việt Nam học”.

Đầu tháng 8/2014, ấn phẩm đầu tiên “Luyện đọc truyện ngắn (dành cho học viên nước ngoài)” của hai giảng viên Khoa Việt Nam học: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến và Trần Thị Tâm đã ra mắt. Bạn đọc có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Việt Nam học, P. A.019, 10-12 Đinh Tiên Hoàng.

Khoa Việt Nam học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.