TIN TỨC - THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NGƯNG LÀM VIỆC TẠI HAI CƠ SỞ CỦA TRƯỜNG TỪ NGÀY 01/4/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 (Chỉ thị 16).

Căn cứ Công văn số 606/ĐHQG-VP ngày 31/3/2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị 16.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM thông báo tạm ngưng làm việc tại hai Cơ sở Đinh Tiên Hoàng và Thủ Đức từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.


XEM THÔNG BÁO ĐHQG-HCM

THÔNG TIN SINH VIÊN


ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Sinh viên Văn bằng 2 chính quy đăng ký môn học học kỳ 2, 2019 - 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG VIETHOPE 2019

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn học bổng Viethope 2019.


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

    THỨ BA - NGÀY 31/03/2020

  • Nghiệm thu cấp cơ sở, đề tài Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
    Thời gian: 8h30 - Họp trực tuyến

    THỨ SÁU - NGÀY 03/04/2020

  • Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020
    Thời gian: 9h00 - Họp trực tuyến