THÔNG TIN SINH VIÊN


ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Sinh viên Văn bằng 2 chính quy đăng ký môn học học kỳ 2, 2019 - 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG VIETHOPE 2019

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn học bổng Viethope 2019.


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

    THỨ BA - NGÀY 25/02/2020

  • Tư vấn tuyển sinh trực tuyến số 2 của ĐHQG-HCM với chủ đề "Các chương trình liên kết"
    Thời gian: 9h00 - Trường Đại học Công nghệ thông tin

    THỨ SÁU - NGÀY 28/02/2020

  • Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn chào bạn" lần 2 năm 2020 với chủ đề "Giới thiệu các ngành đào tạo"
    Thời gian: 9h00 - Phòng: D.201, D.202