Đón tân sinh viên Xã hội học khóa 2014 – 2018


 
Thời gian: 06g00 – 17g00 ngày 26/8/2014 (thứ ba)
 Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cở sở Linh Trung – Thủ Đức.


KẾ HOẠCH

Đón tân sinh viên khóa 2014 – 2018

 

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

-         Thực hiện chuỗi các hoạt động nhằm hỗ trợ tân sinh viên khoá 2014 – 2018 nhập học và làm quen với môi trường mới.

-         Giúp tân sinh viên khoá 2014 – 2018 nắm rõ các thông tin về trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, về khoa Xã hội học; chia sẻ và giải đáp các thắc mắc về công tác sinh viên trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường; cung cấp thông tin về chất lượng và chuẩn đầu ra của sinh viên khoa Xã hội học.

-         Hoàn tất công tác tiếp nhận sinh hoạt Đoàn, công tác quản lý, hướng dẫn các kênh thông tin để tân sinh viên kịp thời nắm bắt thông tin trong đầu năm học mới; thực hiện công tác phát triển Hội viên Hội sinh viên.

-         Tạo điều kiện để các bạn sinh viên khoá trên gặp gỡ, hướng dẫn các bạn tân sinh viên, đồng thời giúp các bạn tân sinh viên có cơ hội được gặp gỡ các thầy cô trong Chi uỷ - Ban chủ nhiệm, các thầy cô giảng viên khoa.

 

2.   Yêu cầu:

-         Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Ban cán sự các lớp

-         Hiệu quả, vui tươi, tiết kiệm.

-         Đảm bảo công tác quản lý tân sinh viên trong đầu năm học.

-         Tổ chức thực hiện cho đông đảo tân sinh viên khóa 2014 - 2018.

 1. NỘI DUNG:
 2. Gian hàng đón tân sinh viên khoa Xã hội học:

-         Thời gian: 06g00 – 17g00 ngày 26/8/2014 (thứ ba).

-         Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cở sở Linh Trung – Thủ Đức.

-         Trang phục: áo đồng phục lớp, quần dài, mang giày, đeo thẻ sinh viên.

 

             1.1 Tổng hợp thông tin sinh viên:

-   Phân công Chi đoàn XHH13B tổ chức đội hình gồm 04 sinh viên/ca trực tổng hợp thông tin tân sinh viên theo mẫu phục vụ công tác cập nhật thông tin cơ bản của tân sinh viên, qua đó hỗ trợ công tác sinh viên khoa trong thời gian tới.

-   Tổng hợp tất cả phiếu thông tin của tân sinh viên và gửi về Đoàn khoa trước ngày 05/9/2014 (văn bản giấy và file excel)

-   Ủy viên BCH phụ trách: Đ/c Phan Hồng Ngọc – Phó bí thư Đoàn khoa (0166.326.4642)

 

            1.2 Tổng hợp địa chỉ thường trú mới của tân sinh viên:

-   Phân công CLB Hoa Mặt trời tổ chức đội hình gồm 02 sinh viên/ca trực tổng hợp danh sách địa chỉ thường trú mới của tân sinh viên theo mẫu để dễ dàng theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên trong thời gian học tập tại trường.

-   Tổng hợp và gửi file về Liên Chi Hội khoa trước ngày 20/9/2014.

-   Phụ trách: Đ/c Phạm Thị Kim Y (0165.242.0305) – Liên chi Hội phó Liên chi Hội sinh viên khoa.

 

            1.3 Phát hành phiếu xác nhận hoạt động Đoàn – Hội năm học 2014 – 2015:

-    Để thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi quá trình tham gia hoạt động Đoàn – Hội của sinh viên trong năm học 2014 – 2015, từ đó có cơ sở để đánh giá, phân tích chất lượng Đoàn viên năm học 2014 – 2015, Đoàn khoa phát hành phiếu xác nhận hoạt động Đoàn – Hội năm học 2014 – 2015 cho sinh viên khoa với giá 2.000đ/phiếu/năm học.

-   Phân công Chi đoàn XHH12B tổ chức đội hình gồm 02 sinh viên/ca trực hướng dẫn, giải thích về mục đích, ý nghĩa, cách sử dụng phiếu xác nhận hoạt động và phát hành phiếu cho toàn bộ tân sinh viên khóa 2014 – 2018.

-  Ủy viên BCH phụ trách: Đ/c Lưu Tịnh Nghi – Ủy viên BCH Đoàn khoa (0169.907.5936).

 

     1.4 Tiếp nhận sinh hoạt Đoàn:

-     Nhằm sớm ổn định số lượng Đoàn viên, đảm bảo công tác tổ chức xây dựng Đoàn và hỗ trợ tích cực cho công tác tổ chức các hoạt động trong thời gian tới cho tân sinh viên, Đoàn khoa thực hiện công tác tiếp nhận sinh hoạt Đoàn trong tuần lễ tân sinh viên nhập học.

-     Nội dung:

1.4.1 Thu sổ Đoàn (Đoàn viên điền thông tin và kí nhận vào sổ tiếp nhận sinh hoạt Đoàn).

1.4.2 Đóng Đoàn phí năm học 2014 – 2015: 2.000đ x 12 tháng = 24.000đ/Đoàn viên/năm.

1.4.3 Kiểm tra Nghị quyết, thẻ Đoàn viên. (hoàn trả cho Đoàn viên và nhắc nhở bảo quản kĩ).

-     Phân công Chi Đoàn XHH13A – XHH13B tổ chức đội hình gồm 02 sinh viên/ca trực thực hiện.

-     Ủy viên BCH phụ trách: Đ/c Diệp Gia Uyên – Ủy viên BCH Đoàn khoa, Bí thư Chi Đoàn XHH13B (0933.746.420)

 

1.5 Thực hiện đơn xin gia nhập Hội sinh viên Việt Nam:

- Thực hiện công tác phát triển Hội viên năm học 2014 – 2015, Liên Chi Hội phân công Chi Hội XHH12 hướng dẫn tân sinh viên thực hiện đơn xin gia nhập Hội sinh viên Việt Nam

- Phân công phụ trách: Đ/c Phạm Thị Kim Y – Liên chi Hội phó Liên chi Hội sinh viên khoa (0165.242.0305)

 

1.6 Đăng kí đồng phục khoa:

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Tự hào màu áo Xã hội học”, thống nhất về đồng phục của sinh viên khoa, Đoàn khoa tổ chức cho tân sinh viên đăng kí mua đồng phục khoa.

- Phân công Chi Đoàn XHH12A – XHH12B tổ chức đội hình 4 sinh viên/ ca trực hỗ trợ tân sinh viên đăng kí size áo.

- Đ/c Lý Hạo Nghi - Ủy viên BCH Đoàn khoa (0162.693.1219), Đ/c Nguyễn Thị Trang – Bí thư chi đoàn XHH12B

 

1.7 Giới thiệu bảng tin sinh viên khoa:

- Phân công Chi Đoàn XHH13A– XHH13B tổ chức đội hình gồm 04 sinh viên/ca trực hướng dẫn tân sinh viên đến theo dõi thông tin tại bảng tin sinh viên khoa và giải đáp các thắc mắc về các nội dung trên bảng tin(nếu có) cho tân sinh viên.

- Thực hiện hộp thư: “Alo! Đoàn, Hội nghe …” trước bảng tin, tạo điều kiện để tân sinh viên đưa ra các thắc mắc cần được giải đáp về ngành học, chuẩn đầu ra, việc làm sau khi ra trường, các thắc mắc về học tập, rèn luyện. Các câu hỏi này sẽ được tổng hợp và giải đáp trong chương trình đón tân sinh viên “Người bạn mới” lần VI – năm 2014.

- Ủy viên BCH phụ trách: Đ/c Nguyễn Hoàng Dương Kha – Lớp trưởng XHH13B (0165.236.8034)

 

 1. Trang trí và cập nhật thông tin trên các kênh thông tin của sinh viên khoa với chủ đề “Người bạn mới”:

- Thiết thực chào mừng Tân sinh viên khoá 2014 – 2018, đồng thời cung cấp các thông tin cơ bản về khoa, các hoạt động của sinh viên khoa và các nội dung cần thiết đến tân sinh viên, Đoàn khoa thực hiện công tác trang trí các trang thông tin chính thức của sinh viên khoa gồm: bảng tin sinh viên và facebook Đoàn Hội XHH với chủ đề “Người bạn mới”.

- Thời gian thực hiện: 23 – 26/8/2014

- Nội dung gồm:

STT

Nội dung

Mảng

Phụ trách

Bảng tin sinh viên khoa

1

- Các nội dung trong chuỗi các hoạt động đón tân sinh viên khoá 2014 – 2018

- Lịch hoạt động tháng 9/2014 (lịch khoa/ trường)

Thông báo

- Hoàng Hưng

2

Bài viết giới thiệu về các gương điển hình, các chuỗi danh hiệu sinh viên năm học 2014 - 2015

Hoa Xã hội học

- Hoàng Ý

3

- Học quân sự của Chi Đoàn XHH13A – XHH13B

- Tham gia các chiến dịch tình nguyện hè của sinh viên khoa (Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh …)

Hình ảnh

- Gia Uyên

4

- Giới thiệu các CLB – Đội – Nhóm (tuyển thành viên)

Hình ảnh

- Kim Y

5

- SĐT liên lạc:

1. Đ/c Ngô Dạ Ngân – Bí thư Đoàn khoa

2. Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như – Phó bí thư Đoàn Khoa –

Liên Chi Hội trưởng

3. Đ/c Phan Hồng Ngọc – Phó bí thư Đoàn Khoa

- Địa chỉ email:

1. Đoàn khoa: doankhoaxahoihoc@gmail.com

2. Liên chi Hội: lienchihoixahoihoc@gmail.com

- Địa chỉ website khoa : www.xhh.hcmussh.edu.vn

- Địa chỉ facebook Đoàn Hội XHH : www.facebook.com/dh.xahoihoc

- Hình ảnh BCH Đoàn khoa, BCH Liên Chi Hội

- Hộp thư

Alo! Đoàn, Hội nghe ...

- Hoàng Hưng

Facebook Đoàn Hội XHH

6

- SĐT liên lạc:

1. Đ/c Ngô Dạ Ngân– Bí thư Đoàn khoa

2. Đ/c Phan Hồng Ngọc – Phó Bí thư Đoàn khoa

3. Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như – Phó Bí thư Đoàn Khoa - Liên Chi Hội trưởng

- Địa chỉ email:

1. Đoàn khoa: doankhoaxahoihoc@gmail.com

2. Liên chi Hội: lienchihoixahoihoc@gmail.com

- Địa chỉ website khoa : www.xhh.hcmussh.edu.vn

- Địa chỉ facebook Đoàn Hội XHH : www.facebook.com/dh.xahoihoc

- Thông tin cá nhân của BCH Đoàn khoa, BCH Liên chi Hội

Ảnh, bài viết

- Hoàng Hưng

 

7

Ý nghĩa của Mã số sinh viên 

Ảnh bìa, bài viết

Tịnh Nghi

8

Cuộc thi « 60 giây để tỏa sáng »

Poster

Khánh Vy

9

Alo ! Đoàn - Hội nghe

Ảnh bìa

Minh Tân

10

Người bạn mới

Ảnh bìa

Minh Tân

11

Lịch hoạt động tháng 9/2014

Poster

Gia Uyên

 

Mọi thắc mắc liên hệ Đ/c Hoàng Hưng – Ủy viên BCH Đoàn khoa (0121.429.8402), đ/c Nguyễn Hoàng Dương Kha – Lớp trưởng XHH13B (0165.236.8034)

 

 

 1. Chương trình “Trao sách – nhận niềm vui”: (có kế hoạch cụ thể)

- Để hỗ trợ tân sinh viên về vật chất cho năm học mới, đồng thời kêu gọi tinh thần tiết kiệm của sinh viên khoa. BCH Đoàn khoa phát động sinh viên, cựu sinh viên khoa quyên góp giáo trình các môn đại cương, chuyên ngành, sách tham khảo không còn sử dụng để trao tặng lại cho sinh viên các khóa dưới đang tiếp tục học tập, nghiên cứu.

- Phân công CLB Hoa Mặt trời thực hiện công tác quyên góp, tổng hợp danh sách sinh viên có nhu cầu nhận sách và tổ chức trao tặng sách.

- Phân công phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Trang –Chủ nhiệm CLB Hoa Mặt trời (0164.982.3312) và Đ/c Nguyễn Ngọc Thảo Trâm – Thành viên CLB Hoa Mặt Trời (0122.486.6486)

 

 

 1. Chương trình tập huấn “Đồng hành cùng tân sinh viên”:

4.1 Để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ tân sinh viên thích nghi với điều kiện sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như cách sử dụng phiếu xác nhận hoạt động, Đoàn khoa tổ chức chuỗi chương trình tập huấn kĩ năng cho sinh viên.

4.2 Thời gian: 08g00 – 11g30 ngày 08/9/2014 (thứ hai)

4.3 Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cơ sở Đinh Tiên Hoàng

4.4 Phân công CLB Nhà Xã hội học trẻ phụ trách truyền thông, thiết kế nội dung, tổ chức tập huấn cho tân sinh viên.

Phân công phụ trách: Đ/c Cao Minh Tân – Ủy viên BCH Liên Chi Hội (0167.939.6325)

 

4.5 Nội dung:

4.5.1 Kĩ năng sử dụng internet và máy chiếu:

- Giới thiệu mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng internet trong môi trường học tập, nghiên cứu và các tiện ích của internet có thể ứng dụng vào việc học tập, tra cứu tài liệu.

- Hướng dẫn tạo tài khoản và sử dụng gmail, facebook, hướng dẫn truy cập vào website trường, website phòng đào tạo, website Sức trẻ Nhân văn và các trang thông tin chính thức của khoa.

- Hướng dẫn tra cứu, tìm tư liệu bằng công cụ google.

- Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng máy chiếu.

 

4.5.2 Kĩ năng di chuyển trong thành phố:

- Giới thiệu các thông tin cơ bản về đơn vị hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giới thiệu về hệ thống và các dịch vụ giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn sử dụng xe buýt, tư vấn các tuyến xe buýt và các dịch vụ dành cho sinh viên.

- Một số lưu ý khi sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện cá nhân lưu thông tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

            4.5.3 Những điều lưu ý cho Tân sinh viên

- Giới thiệu về quy chế học phần tín chỉ, cách thức chấm điểm rèn luyện cho sinh viên.

- Giới thiệu và tiến hành đăng kí thành viên các CLB Đội – Nhóm

- Giới thiệu về Phương pháp học Đại học hiệu quả

 

 1. Chương trình “Tour trường tôi” lần III năm 2014: (có kế hoạch cụ thể)

-    Nhằm hỗ trợ sinh viên có thêm các thông tin cơ bản về các phòng ban, cơ sở vật chất của nhà trường ở cả 02 cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên tại trường, BCH Đoàn khoa tổ chức chương trình “Tour trường tôi”.

-   Sinh viên được nghe thuyết minh, nhận tài liệu và trao đổi trực tiếp với sinh viên hướng dẫn.

-         Đoàn khoa phân công Nhóm Trung Kiên thực hiện công tác tổng hợp danh sách, xây dựng tuyến tham quan, in tài liệu và hướng dẫn tân sinh viên tham quan trường trong khuôn khổ chương trình “Tour trường tôi” năm 2014.

-         Thời gian: 8g00 – 11g30 ngày 7/9/2014 (chủ nhật )

-    Địa điểm: Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở Đinh Tiên Hoàng.

-         Đây là nội dung bắt buộc đối với tân sinh viên khóa 2014 – 2018.

Ủy viên BCH phụ trách: Đ/c Lưu Tịnh Nghi– Ủy viên BCH Đoàn Khoa (0169.907.5936) và Đ/c Nguyn Thị Hoàng Ý - Ủy viên BCH Đoàn Khoa (0122.893.9972)

 

 1. Chương trình “Tân sinh viên đến với bảo tàng” lần III năm 2014:(có kế hoạch cụ thể)

-    Nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức về lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước, lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc và khơi gợi tình yêu Tổ quốc, BCH Đoàn khoa tổ chức chương trình “Tân sinh viên đến với bảo tàng”.

-  Đoàn khoa phân BCH Chi Đoàn XHH13 thực hiện công tác tổng hợp danh sách, tổ chức buổi tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cho sinh viên khóa 2014 – 2018.

-         Thời gian: 1g30 – 16g00 ngày 7/9/2014 (chủ nhật )

-    Địa điểm: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Thảo cầm viên.

-         Đây là nội dung bắt buộc đối với tân sinh viên khóa 2014 – 2018.

-          Ủy viên BCH phụ trách: Đ/c Huỳnh Văn Bé Lượm – Ủy viên BCH Đoàn khoa, Bí thư Chi Đoàn XHH12A (096.324.1170)

 1. Thăm hỏi sinh viên ở thường trú tại Kí túc xá ĐHQG:

-         Để kịp thời nắm bắt tình hình sinh viên, hỗ trợ sinh viên giải quyết những khó khăn trong năm học mới, đồng thời tạo điều kiện để các bạn sinh viên khóa trên giúp đỡ, hướng dẫn tân sinh viên thích nghi với môi trường mới, Liên Chi Hội tổ chức thăm hỏi và giao lưu với sinh viên thường trú tại Kí túc xá ĐHQG.

-         Thời gian: 18g00 – 19g00 ngày 13/9/2014 (thứ bảy)

-         Địa điểm: Hội trường A6 - Kí túc xá – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

-         Các Chi Hội nộp danh sách sinh viên tham gia về mail lienchihoixahoihoc@gmail.com trước ngày 10/9/2014.

-         Phân công CLB tình nguyện Hoa Mặt Trời thực hiện công tác truyền thông, thiết kế nội dung chương trình.

-         Phân công phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như - Liên Chi Hội trưởng (0164.829.0776).

 

8.   Chương trình đón tân sinh viên “Người bạn mới”  lần IV– năm 2014: (có kế hoạch cụ thể)

-         Nhằm tạo điều kiện để tân sinh viên gặp gỡ, trao đổi với các thầy cô Ban chủ nhiệm khoa, các thầy cô giảng viên, các bạn sinh viên năm II, III, IV; đồng thời, giúp các bạn tân sinh viên tìm hiểu về trường, ngành nghề

-         Thời gian: dự kiến 08g00 – 11g30 ngày 21/9/2012 (chủ nhật)

-         Địa điểm: Hội trường C – Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở Đinh Tiên Hoàng.

-           Phân công phụ trách: Đ/c Diệp Gia Uyên (0933.746.420) - Ủy viên BCH Đoàn Khoa – Bí thư Chi Đoàn XHH13B và Đ/c Nguyn Thị Hoàng Ý - Ủy viên BCH Đoàn Khoa (0122.893.9972)

 

10.  Trại truyền thống “Trại Cò” lần thứ XV - năm 2014: (có kế hoạch cụ thể)

- Là hoạt động để chào đón tân sinh viên khóa 2014 – 2018 khoa Xã hội học, tạo điều kiện để tân sinh viên hiểu thêm về chuyên ngành đang theo học, các Nhà Xã hội học nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho khoa học Xã hội học của Việt Nam và thế giới. Đồng thời, đây là dịp để Đoàn viên – thanh niên hiểu biết và thêm tự hào về truyền thống của khoa.

- Tổ chức hội trại truyền thống cho tân sinh viên hệ chính quy và cựu sinh viên khoa Xã hội học, tạo điều kiện để các thầy cô giảng viên, các anh chị cựu sinh viên khoa và các bạn sinh viên làm quen, trao đổi các vấn đề khó khăn, thắc mắc trong quá trình học tập, nghiên cứu Xã hội học, chia sẻ các kỉ niệm, kinh nghiệm về thời sinh viên. Từ đó, xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đở lẫn nhau của sinh viên Xã hội học.

- Thời gian: dự kiến 25, 26/10/2014

 

Ở tất cả các hoạt động, đồng chí phụ trách phân công viết tin bài (có hình ảnh), gửi về địa chỉ email doankhoaxahoihoc@gmail.com ngay trong ngày diễn ra hoạt động để cập nhật trên website và các trang thông tin của khoa.

 

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 2. Chỉ đạo thực hiện:

- TS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

Trưởng khoa Xã hội học

- ThS. Trần Thị Bích Liên

Phó trưởng khoa Xã hội học

- ThS. Phạm Thị Thùy Trang

GV phụ trách CTSV khoa Xã hội học

 

 1. Thành lập Ban tổ chức:

BCH Đoàn khoa phân công các đồng chí vào thường trực Ban tổ chức gồm:

 

- Đ/c Ngô Dạ Ngân

- Bí thư Đoàn khoa

- Trưởng ban

- Đ/c Phan Hồng Ngọc

- Phó Bí thư Đoàn khoa

- Phó ban

- Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như

- Phó Bí thư Đoàn Khoa

  Liên Chi Hội trưởng

- Phó ban

- Đ/c Lý Hạo Nghi

- Ủy viên BCH Đoàn khoa

- Thường trực BTC

- Đ/c Lưu Tịnh Nghi

- Ủy viên BCH Đoàn khoa

- Thường trực BTC

- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Ý

- Ủy viên BCH Đoàn khoa

- Thường trực BTC

- Đ/c Diệp Gia Uyên

- Đ/C Nguyễn Hoàng Hưng

- Ủy viên BCH Đoàn khoa

- Ủy viên BCH Đoàn Khoa

- Thường trực BTC

- Thường trực BTC

- Đ/c Nguyễn Thị Tú Anh

- Liên Chi Hội phó

- Thường trực BTC

- Đ/c Phạm Thị Kim Y

- Liên Chi Hội phó

- Thường trực BTC

 

Ngoài ra, thành viên BTC gồm các đồng chí là Ủy viên BCH Đoàn khoa, BCH Liên Chi Hội, Ủy viên BCH các Chi Đoàn, Chi Hội trực thuộc, Ban chủ nhiệm các CLB – đội – nhóm.

 

 1. Tiến độ thực hiện:

- 13 – 17/8/2014

:

Xây dựng kế hoạch

- 18/8/2014

:

Trình Chi Ủy – BCN khoa

- 24/8/2014

:

Họp Ban tổ chức

- 26/8/2014

:

Gian hàng đón tân sinh viên khóa 2014 – 2018

- 7/9/2014

- 7/9/2014

- 7/9/2014

:

:

:

- Chương trình “Tour trường tôi” lần III năm 2014

- Chương trình “Tân sinh viên đến bảo tàng” lần III năm 2014

- Lễ kết nạp Hội viên.

- 08/9/2014

:

Chương trình tập huấn “Đồng hành cùng tân sinh viên” lần III năm 2014

- 13/9/2014

:

Chương trình “Thăm hỏi sinh viên tại KTX”

- 21/9/2014

:

Chương trình chào đón tân sinh viên “Người bạn mới” lần IV - năm 2014

- 25, 26/10/2014

:

Trại truyền thống sinh viên khoa – “Trại Cò” lần XV - năm 2014

- 28/10/2014

:

Họp rút kinh nghiệm


Trên đây là kế hoạch liên tịch giữa Đoàn khoa và Liên chi Hội sinh viên khoa về công tác tổ chức đón tân sinh viên khóa 2014 – 2018. Đây là nội dung rất quan trọng để đảm bảo công tác tổ chức đầu năm học mới, đề nghị các đồng chí thành viên Ban tổ chức nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Đ/c Ngô Dạ Ngân – Bí thư Đoàn khoa (0165.531.4591) hoặc đồng chí trực tiếp phụ trách nội dung
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.