BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
NHIỆM KỲ 2012 - 2017GS. TS VÕ VĂN SEN

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CHUNG

   

TS. LÊ HỮU PHƯỚC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

   

TS. PHẠM TẤN HẠ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

PGS. TS NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

 
 

TS. PHAN THANH ĐỊNH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.