BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

 


 
 
 
 
 


PGS.TS NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CHUNG

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, HÀNH CHÍNH, HỢP TÁC QUỐC TẾ, THANH TRA PHÁP CHẾ, TRUYỀN THÔNG

 

 

TS. LÊ HỮU PHƯỚC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

 

TS. PHẠM TẤN HẠ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  

TS. PHAN THANH ĐỊNH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 
            
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.