Công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, góp phần thực thi cam kết chất lượng của Nhà trường đối với xã hội.

Công tác ĐBCL ở cấp cơ sở đào tạo: Nhà trường đã xây dựng, ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển công tác ĐBCL giai đoạn 2011-2015 và tham gia công tác tự đánh giá cấp trường theo yêu cầu của ĐHQG-HCM và Bộ GD&ĐT từ năm 2007 đến nay.

Công tác ĐBCL ở cấp chương trình đào tạo: Hoạt động tự đánh giá 11 chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN), bao gồm: Văn học, Lịch sử, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Đức, Đông phương học, Xã hội học, Nhân học, Quan hệ quốc tế, Việt Nam học, Báo chí và Truyền thông, Lưu trữ & Quản trị văn phòng; trong đó có 6 chương trình đã đánh giá ngoài nội bộ và 6 chương trình đã đánh giá ngoài chính thức và đạt chuẩn AUN gồm: Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Báo chí, Quan hệ quốc tế, Văn học, Công tác Xã hội

Việc lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan qua phiếu khảo sát được tổ chức thường xuyên, bao gồm ý kiến của người học về môn học và về toàn khóa học, ý kiến của đồng nghiệp qua việc dự giờ, ý kiến của sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo…

Nhà trường xác định những giải pháp cơ bản sau về công tác ĐBCL, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu để trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu.

Thứ nhất, Nhà trường xác định việc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng là công tác thường xuyên, quan trọng và đi vào thực chất. Định kỳ hàng năm, Nhà trường thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược về ĐBCL, có những điều chỉnh kịp thời và cần thiết để đảm bảo triển khai thành công các kế hoạch đã đề ra trong chiến lược.

Thứ hai, Nhà trường xây dựng đội ngũ chuyên trách công tác ĐBCL tại các đơn vị trong toàn trường, thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ này; thực hiện nghiêm và có chất lượng các mảng công tác theo nhiệm vụ và chức năng, trên cơ sở rà soát và đánh giá kết quả thực hiện công tác sau mỗi năm học, sau mỗi giai đoạn phát triển ở từng đơn vị.

Thứ ba, xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong trường đại học. Tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT (định kỳ 5 năm/1 lần) và tham gia kiểm định theo yêu cầu của ĐHQG-HCM và của Bộ GD&ĐT. Đảm bảo và nâng cao tính hiệu quả của hoạt động lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về các hoạt động đào tạo ở mọi bậc học và hình thức đào tạo. Sử dụng một cách tốt nhất ý kiến phản hồi làm cơ sở nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động. Tổ chức Hội thảo ĐBCL và Hội nghị chất lượng (định kỳ 2 năm/1 lần).

Thứ tư, tăng số lượng chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN: Dựa trên 15 tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, các khoa/bộ môn đăng ký tự đánh giá chương trình đào tạo trong 5 năm thực hiện chiến lược phát triển công tác ĐBCL của trường để mỗi năm có từ 1-2 chương trình đào tạo đăng ký đánh giá ngoài nội bộ cấp ĐHQG-HCM theo Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA và 1 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài chính thức và đạt chuẩn AUN.

​Sáng 29-5-2017, Trường ĐH KHXH&NV đã nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 86,9%. ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tầng lửng nhà C, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại : 028 38293828 - Số nội bộ 116
Số fax : (028) 38221903
Email : testassess@hcmussh.edu.vn
Website : http://ktdbcl.hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.