Kết quả học bổng WCCC năm 2017

Từ năm 2014, Trường có nhận được một nguồn tài trợ học bổng từ Tổ chức World Citizens Commemorative Centre For Education, Peace Work and Research, Nhật Bản (WCCC).

Đây là học bổng thường niên tài trợ cho các sinh viên có kết quả học tập xuất sắc trong năm học của các Khoa/ Bộ môn và sinh viên có hoản cảnh khó khăn, có nỗ lực phấn đấu, vượt khó trong học tập và rèn luyện.

Căn cứ vào mức cấp học bổng hàng năm, Nhà trường đã tiến hành xét chọn 27 sinh viên có kết quả học tập xuất sắc trong năm học 2016-2017 và 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập nhận học bổng WCCC năm 2017 (xem danh sách tại đây).

Tiền học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân do sinh viên cung cấp trong vòng 20 ngày kể từ ngày ra thông báo.
Mọi thắc mắc và thông tin về học bổng, sinh viên liên hệ trực tiếp với phòng CTSV (phòng B.002) cơ sở Đinh Tiên Hoàng, điện thoại: 028.3829.3828 – 111, hoặc email: quoctrong@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.