Toàn cảnh tuyển sinh đại học năm 2017 của Trường ĐH KHXH&NV

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về công tác tuyển sinh đại học năm 2017 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Phòng truyền thông và Tổ chức sự kiện xin giới thiệu toàn cảnh công tác tuyển sinh năm nay.

 

Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM


Tổng quan về đào tạo và thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 của Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM


  


 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mã các ngành tuyển sinh sẽ thay đổi chữ "D" thành số "52" để phù hợp với phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ví dụ: Ví dụ, mã ngành của ngành Ngôn ngữ Anh trước đây là D220201 thì nay chuyển thành 52220201. 

 

 

Danh sách các ngành có nhân hệ số 2 các môn: 


Mã Ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
(dùng kết quả thi THPTQG)

Tên môn thi/bài thi

Môn chính

Tổ hợp môn mới

52220330

Văn học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn x 2

 

52220330

Văn học

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

 

52220330

Văn học

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

 

52220320

Ngôn ngữ học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn x 2

 

52220320

Ngôn ngữ học

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

 

52220320

Ngôn ngữ học

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

 

52220310

Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Lịch sử x 2

 

52220310

Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Lịch sử x 2

 

52310501

Địa lý học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Địa lý x 2

 

52310501

Địa lý học

Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Địa lý x 2

 

52140101

Giáo dục học

Ngữ văn, Toán, Vật lý

 

X

52140101

Giáo dục học

Toán, Hóa học, Sinh học

 

X

52220216

Nhật Bản học

Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật

Tiếng Nhật x 2

 

52220201

Ngôn ngữ Anh

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220202

Ngôn ngữ Nga

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220202

Ngôn ngữ Nga

Ngữ văn, Toán, tiếng Nga

Tiếng Nga x 2

 

52220203

Ngôn ngữ Pháp

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220203

Ngôn ngữ Pháp

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Tiếng Pháp x 2

 

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ văn, Toán, tiếng Trung

Tiếng Trung x 2

 

52220205

Ngôn ngữ Đức

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220205

Ngôn ngữ Đức

Ngữ văn, Toán, tiếng Đức

Tiếng Đức x 2

 

52220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Tiếng Pháp x 2

 

52220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Ngữ văn, Toán, tiếng Đức

Tiếng Đức x 2

 

52220208

Ngôn ngữ Italia

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

 

52220208

Ngôn ngữ Italia

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Tiếng Pháp x 2

 

52220208

Ngôn ngữ Italia

Ngữ văn, Toán, tiếng Đức

Tiếng Đức x 2
PHÒNG TRUYỀN THÔNG & TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.