Kết quả đề cử sinh viên nhận học bổng Hessen, CHLB Đức năm 2018

Căn cứ theo công văn số 425/ĐHQG-CTSV ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Ban Công tác sinh viên, ĐHQG-HCM về việc tuyển chọn 02 sinh viên có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, và có hoàn cảnh khó khăn tham gia dự tuyển học bổng Hessen, CHLB Đức năm 2018.


Theo tinh thần của công văn trên, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã tuyển chọn được 02 sinh viên đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu của học bổng (xem danh sách tại đây)


Kết quả chính thức sẽ được công bố ngay khi Nhà trường nhận được thông báo chính thức từ đơn vị tài trợ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.