THÔNG TIN SINH VIÊN


HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Kết quả chính thức miễn giảm học phí chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG KOVA 2020

Năm 2020, Ban Vận hành Giải thưởng KOVA triển khai chương trình Học bổng Nghị lực


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

  THỨ HAI - NGÀY 29/6/2020

 • Chương trình Tư vấn tuyển sinh
  Thời gian: 7h00 - Trường THPT Nguyễn Trường Toản

 • THỨ BA - NGÀY 30/6/2020

 • Hội thảo chuyên đề "Mạng lưới bền vững" trong khuôn khổ dự án V2WORK
  Thời gian: 14h00 - Đà Nẵng

 • THỨ TƯ - NGÀY 01/7/2020

 • Hội nghị tập huấn cán bộ, viên chức về công tác chính trị tư tưởng sinh viên và triển khai công tác sinh viên đầu năm học 2020 - 2021
  Thời gian: 13h30 - An Giang

  THỨ NĂM - NGÀY 02/7/2020

 • Lễ Tiếp nhận hiện vật do Nhà Sưu tập Nguyễn Ngọc Ấn tặng
  Thời gian: 8h00 - Thủ Đức

 • THỨ SÁU - NGÀY 03/7/2020

 • Hội thảo "Ấn Độ học ở miền Nam Việt Nam - 20 năm nhìn lại"
  Thời gian: 8h00 - Phòng: D.201, D.202

 • CHỦ NHẬT - NGÀY 05/7/2020

 • Chương trình Cà phê học thuật nhân văn: "Chân trời mới của văn chương và điện ảnh"
  Thời gian: 9h00 - Phòng: D.201