TIN TỨC - THÔNG BÁO

TIẾP TỤC KÉO DÀI THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 08/3/2020

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quyết định kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường đến hết ngày 08/3/2020.

Các thông tin tiếp theo sẽ được thông báo trên Website và Fanpage Trường.

Xem chi tiết Công văn ĐHQG-HCM


THÔNG TIN SINH VIÊN


ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Sinh viên Văn bằng 2 chính quy đăng ký môn học học kỳ 2, 2019 - 2020

XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019 - 2020

HỌC BỔNG VIETHOPE 2019

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn học bổng Viethope 2019.


XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO


SỰ KIỆN NỔI BẬT

    THỨ BA - NGÀY 25/02/2020

  • Tư vấn tuyển sinh trực tuyến số 2 của ĐHQG-HCM với chủ đề "Các chương trình liên kết"
    Thời gian: 9h00 - Trường Đại học Công nghệ thông tin

    THỨ SÁU - NGÀY 28/02/2020

  • Livestream Tư vấn tuyển sinh "Nhân văn chào bạn" lần 2 năm 2020 với chủ đề "Giới thiệu các ngành đào tạo"
    Thời gian: 9h00 - Phòng: D.201, D.202