• GS NGND Lương Huy Thứ

  GS NGND Lương Huy Thứ sinh ngày 01/10/1935 tại Lệ Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình. GS Lương Huy Thứ từng là một thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông được cử đi học Đại học Trung Sơn, Quảng Châu - Trung Quốc (1955-1960)

 • NGND GS.TS Bùi Khánh Thế

  NGND GS.TS Bùi Khánh Thế nguyên là Bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Tp.HCM, trưởng Khoa Đông phương học - Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

 • PGS NGND Trần Thanh Đạm

  PGS NGND Trần Thanh Đạm là người quan tâm đến nhiều vấn đề khác nhau từ văn học và Tiếng Việt trong Nhà trường, những vấn đề văn học nói chung đến những vấn đề giáo dục.

 • Cố GS NGND Lê Đình Kỵ

  Cố GS NGND Lê Đình Kỵ (1923 - 2009) nguyên là chủ nhiệm bộ môn Lý luận văn học và văn học Việt Nam ở hai trường Đại học : Đại học Tổng hợp - Hà Nội và Đại học Văn Khoa Sài Gòn (nay là trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG-HCM).

 • GS. NGND Hoàng Như Mai

  GS. NGND Hoàng Như Mai sinh ngày 26/9/1919 tại phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang, quê ông ở thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là học sinh trường Bưởi - Hà Nội và học Đại học Y rồi Đại học Luật trước Cách mạng tháng 8. Ông đã cống hiến gần nửa thế kỷ cho sự nghiệp trồng người.

 • NGND GS.TS Ngô Văn Lệ

  NGND.GS.TS Ngô Văn Lệ sinh ngày 02/2/1948. Ông tốt nghiệp Đại học Lômônôxốp, Liên Xô năm 1979; nhận học vị tiến sĩ tại Trường Đại học Tổng hợp Praha, Tiệp Khắc năm 1989. GS Ngô Văn Lệ công tác tại Trường Đại học Tổng hợp Tp.HCM (nay là Đại học KHXH&NV) từ năm 1980 đến nay.