TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG-HCM NĂM 2020


Với mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, góp phần tuyển chọn những thí sinh có đủ năng lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo, năm 2020 ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL). Kết quả của kỳ thi ĐGNL được sử dụng như là một phương thức xét tuyển vào ĐHQG-HCM.

- Đợt 1: Ngày 29/3/2020 (Tp.HCM, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa)
- Đợt 2: Ngày 05/7/2020 (Tp.HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa)

ĐHQG-HCM


THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC