TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM thông báo thông tin tuyển sinh năm 2020.

Trường tuyển 3.339 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển.
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: 55-65% tổng chỉ tiêu.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1%-2% tổng chỉ tiêu.
- Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo Quy định riêng của ĐHQG TP.HCM: 10%-15% tổng chỉ tiêu.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG TP.HCM: 25%-35% tổng chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

Các ngành xét tuyển

image
image

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC