KINH NGHIỆM TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ XÂY DỰNG KHÓA HỌC HƯỚNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN

Sáng 13/7/2020, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về thị trường tuyển dụng và quá trình tổ chức ngày hội việc làm dành cho sinh viên nằm trong khuôn khổ dự án "Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp" (V2WORK).

Buổi báo cáo có sự tham dự của TS. Trần Đình Lâm - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á; PGS.TS Trần Lê Hoa Tranh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM); Bà Hồ Cẩm Nhung - Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực; Đại diện Công ty Oppo Việt Nam; Đại diện Đại học Hoa Sen; Đại diện Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM; cùng cán bộ, giảng viên các khoa của trường ĐH KHXH&NV.

image

Mở đầu buổi báo cáo, PGS. TS Trần Lê Hoa Tranh khái quát về dự án "Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp" (Strengthening the Vietnamese Higher Education System to improve graduates’ employability and entrepreneurship skills / V2WORK) do trường Đại học Alicante (Tây Ban Nha) điều phối. Với sự tham gia của 3 trường đại học châu Âu và 8 trường đại học Việt Nam, mục tiêu của dự án là hiện đại hóa các trung tâm Việc làm - Khởi nghiệp và phát triển mối quan hệ trường đại học - doanh nghiệp. Sau một thời gian hoạt động, dự án đạt được những kết quả nhất định và đề ra những kế hoạch phát triển trong tương lai.

Buổi báo cáo đưa ra những nội dung quan trọng trong tập huấn TOT 5. Thứ nhất, PGS.TS Trần Lê Hoa Tranh trình bày về cách thiết kế các khoá học hướng nghiệp trực tuyến cho sinh viên với các nội dung chính: tình hình đặt ra việc dạy E-learning, định nghĩa E-learning, các loại E-learning, thuận lợi và bất lợi của việc dạy E-learning, điều kiện phát triển một E-learning Course.

image

Thứ hai, Bà Hồ Cẩm Nhung chia sẻ các mô hình ngày hội việc làm và kinh nghiệm tổ chức cho sinh viên trường ĐH KHXH&NV. Theo bà, thực tế từ ngày hội việc làm tại trường ĐH KHXH&NV thời gian qua cho thấy yêu cầu của doanh nghiệp về chất lượng đầu ra ngày càng tăng. Do vậy, để thành công trong việc tìm kiếm việc làm, sinh viên cần trang bị không chỉ kiến thức mà còn cần các kỹ năng mềm như trả lời phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ, kỹ năng thuyết trình...

Phát biểu tại phần tổng kết, TS. Trần Đình Lâm đề cao giá trị thực tiễn của những ý kiến trao đổi tại buổi báo cáo. Ông tin rằng sự lan toả của dự án V2WORK cùng với sự hình thành mạng lưới kết nối giữa các trường đại học và các doanh nghiệp sẽ tăng cường mạnh mẽ cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên trong thời gian tới.

image
image
image

TƯỜNG VI