YOUTH COOP TRỞ LẠI VỚI KẾ HOẠCH 5Y

Ngày 30/7/2020, Hợp tác xã Thanh niên (Youth Coop) trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đã tổ chức thành công Đại hội thành viên.

Tham dự đại hội có TS. Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng; ThS. Trần Nam - Trưởng phòng TT&QHDN; ThS. Nguyễn Thảo Chi - Phó Trưởng phòng TT&QHDN; ThS. Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế - SHTT; chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh – Bí thư Đoàn trường; anh Lý Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên trường cùng các cán bộ giảng viên, người lao động và sinh viên là thành viên Youth Coop.

image

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết và dự thảo Kế hoạch hoạt động của Youth Coop giai đoạn 2020 - 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Quy chế hoạt động sửa đổi; Thông qua đề án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trong Báo cáo tổng kết hoạt động của Youth Coop, anh Nguyễn Võ Nguyên Anh - Thành viên Đoàn chủ tịch, cho biết: "Từ sau Đại hội thành lập Hợp tác xã (ngày 22 tháng 5 năm 2013), Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết đại hội. Tuy nhiên, do tình hình thực tế nhiều khó khăn, Youth Coop chưa đạt được mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi phải tái cơ cấu, tài định hướng hoạt động trước tình hình mới".

image

Đại hội đã bàn thảo thống nhất tái cơ cấu hoạt động của Youth Coop theo Kế hoạch 5Y: (1) Y-Coffee Shop; (2) Y-Book&Gift Store (Tiệm sách và Quà lưu niệm), (3) Y-Innovation Space (Không gian sáng tạo), (4) Y-Coorperation (Hợp tác doanh nghiệp), (5) Y-Start-up Fair (Hoạt động kiến tạo môi trường kinh doanh cho SV). Các hoạt động của Youth Coop tập trung chủ yếu ở cơ sở Thủ Đức.

Đại hội đã hiệp thương bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên. Anh Nguyễn Võ Nguyên Anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Youth Coop; ThS. Nguyễn Quỳnh Nga được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

image

Đại hội đã thống nhất giới thiệu Ban cố vấn hoạt động của Youth Coop gồm ThS. Trần Nam - Trưởng phòng TT&QHDN; ThS. Nguyễn Thảo Chi - Phó Trưởng phòng TT&QHDN; ThS. Nguyễn Đức Tuấn - Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính.

image

Đại diện lãnh đạo Nhà trường, TS. Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng tin tưởng vào quá trình tài cơ cấu hoạt động và nhân sự của Youth Coop. Thầy cũng cho biết lãnh đạo Nhà trường rất quan tâm đến hoạt động và sẽ hỗ trợ để Youth Coop phát triển, mang đến nhiều tiện ích cho sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường.

Anh Nguyễn Võ Nguyên Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Nhà trường, sự tín nhiệm của đại hội và khẳng định Hội Đồng quản trị với sự hỗ trợ của Ban Cố vấn sẽ tái lập Youth Coop thành công.

image

TƯỜNG VI