HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE MEET VÀ EDMODO


1. Google Meet

Google Meet là hệ thống họp trực tuyến được tích hợp vào bộ G-suite của Google. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được Google hỗ trợ sử dụng miễn phí, do đó cán bộ viên chức và sinh viên sử dụng Email tên miền của Trường (hcmussh.edu.vn) có thể sử dụng Google Meet để tổ chức các cuộc họp và học trực tuyến.

Xem hướng dẫn sử dụng Google Meet2. Edmodo

Edmodo là một ứng dụng trên nền tảng web, tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến. Giảng viên và sinh viên có tài khoản Edmodo miễn phí có thể tham gia vào hoạt động tương tác trực tuyến.

Xem hướng dẫn sử dụng EdmodoTIN TỨC SỰ KIỆN KHÁC