TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1, NĂM 2020


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM thông báo thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2020.

Thời gian phát và nhận hồ sơ: Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 15/04/2020.

Thời gian thi và xét tuyển:
- Thạc sĩ: 16, 17/5/2020.
- Tiến sĩ và Dự bị tiến sĩ: Tháng 5/2020.

Xem thông báo chi tiết
Trình độ thạc sĩ
Trình độ tiến sĩ
Dự bị tiến sĩTHÔNG TIN TUYỂN SINH KHÁC